Freddy Lavega - August 14, 2022

Pagkamaluibon ug Pagkamapasipalahon nga Pagpakasala (Unfaithfulness and Irreverence)

Wali sa Malachi 2:10-16, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa August 14, 2022.

Scripture References: Malachi 2:10-16

From the Series: "The Book of Malachi"

More From "The Book of Malachi"

Powered by Series Engine

 

More Visayan Service sermons can be found here.