Message: “Si Cristo Nag-Ampo sa Iyang Kahimayaan” from Freddy Lavega

Harry Petero - May 1, 2022

Solusyon sa Pagka-walay Katagbawan

Wali sa Ecclesiastes 6, gihatod ni Bro. Harry Petero, sa May 1, 2022.

Scripture References: Ecclesiastes 6:1-12

From the Series: "Topical Sermons (Visayan)"

More From "Topical Sermons (Visayan)"

Powered by Series Engine