Message: “Pagtulun-an Bahin sa Paghigugma Batok sa Kaaway” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - March 5, 2023

Pagtulun-an Bahin sa Paghigugma Batok sa Kaaway

Wali sa Matthew 5:43-48, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa March 05, 2023.

Scripture References: Matthew 5:43-48

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More From "The Sermon on the Mount"

Powered by Series Engine