Message: “Pagtulun-an Bahin sa mga Mini nga Propeta” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - June 11, 2023

Pagtulun-an Bahin sa mga Mini nga Propeta

Wali sa Mateo 7:15-20, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa June 11, 2023.

Scripture References: Matthew 7:15-20

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More Messages from Freddy Lavega...

Powered by Series Engine