Message: “Pagtulun-an Bahin sa mga Mini nga Propeta” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - January 15, 2023

Mga Magtotoo, Asin ug Kahayag sa Kalibutan

Wali sa Mateo 5:13-16 gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa January 15, 2023.

Scripture References: Matthew 5:13-16

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More From "The Sermon on the Mount"

Powered by Series Engine