Message: “Pagtulun-an Bahin sa mga Mini nga Propeta” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - December 11, 2022

Bulahan ang mga Gilutos Tungod sa Ilang Pagsunod sa Kabubut-on sa Diyos

Wali sa Mateo 5:10-12 gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa December 11, 2022.

Scripture References: Matthew 5:10-12

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More From "The Sermon on the Mount"

Powered by Series Engine