Message: “Pagtulun-an Bahin sa mga Mini nga Propeta” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - November 13, 2022

Bulahan ang Naninguha sa Pagtuman sa Kabubut-on sa Diyos

Wali sa Mateo 5:6 gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa November 13, 2022..

Scripture References: Matthew 5:6

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More From "The Sermon on the Mount"

Powered by Series Engine