Message: “Pagtulon-an Bahin sa mga Mini nga Tumutoo” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - June 18, 2023

Pagtulon-an Bahin sa mga Mini nga Tumutoo

Wali sa Mateo 7:21-23, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa June 18, 2023.

Scripture References: Matthew 7:21-23

From the Series: "The Sermon on the Mount"

More From "The Sermon on the Mount"

Powered by Series Engine