Message: “Pag-ampo ni Jesus alang sa mga Tinun-an (Part 2)” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - February 6, 2022

Si Judas Nga Nagbudhi Kang Jesus

Wali sa Juan 13:18-30, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa February 6, 2022.

Scripture References: John 13:18-30

From the Series: "The Upper Room Discourse"

More From "The Upper Room Discourse"

Powered by Series Engine