Message: “Ang Kahulugan Sa Punuan sa Paras ug ang Tig-Atiman” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - April 3, 2022

Espiritohanong Pagpamunga

Wali sa Juan 15:3-11, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa April 3, 2022.

Scripture References: John 15:3-11

From the Series: "The Upper Room Discourse"

More From "The Upper Room Discourse"

Powered by Series Engine