Message: “Ang Buhat Sa Balaang Espirito” from Freddy Lavega

Freddy Lavega - May 8, 2022

Ang Buhat Sa Balaang Espirito

Wali sa Juan 16:4b-15, gihatod ni Bro. Freddy Lavega, sa May 8, 2022.

Scripture References: John 16:4-15

From the Series: "The Upper Room Discourse"

More From "The Upper Room Discourse"

Powered by Series Engine